Repetition av samhällsorienteringen

Samhällsorienteringen består av åtta olika teman. Innehållet i dem beskrivs övergripande i respektive undersida som vi länkar till här nedan.

Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Läs mer

Individens rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Läs mer