Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Att ingå äktenskap innebär att man gifter sig med varandra. Det är vanligt att par lever ihop innan de gifter sig, vilket kallas att man är sambo. Det finns en lag om att vara sambo, sambolagen. Många skaffar också barn innan de är gifta. Det är också många som väljer att aldrig gifta sig. För att gifta sig i Sverige måste man enligt lag vara 18 år. Denna lag gäller alla människor i landet, även om de inte är svenska medborgare. Svenska myndigheter godkänner inte heller utländska äktenskap om de inte följer svensk lag och svenska myndigheter kan vägra att godkänna ett utländskt äktenskap. Innan man gifter sig måste man ansöka om en hindersprövning. Det är en kontroll som görs för att se om det finns några hinder till att ingå äktenskap. De hinder som enligt lag kan finnas är om någon av personerna är under 18 år, om personerna är nära släkt med varandra eller om någon av personerna redan är gift. Svensk lag förbjuder också tvångsäktenskap. Det betyder att ingen kan tvinga någon annan att gifta sig. Alla ska själv bestämma vem man vill gifta sig med. Det är också fritt att välja om man vill ingå äktenskap med någon av samma kön som en själv.

Man kan välja att skilja sig från den man är gift med, även om det bara är den ena parten som önskar detta. Om man vill skilja sig ska man kontakta tingsrätten i den kommun man är folkbokförd och ansöka om skilsmässa. Tingsrätten lämnar ett beslut så snart som möjligt gällande ansökan. Om det bara är en av parterna som vill skilja sig eller om man har barn under 16 år ges betänketid, en tid som ger en möjlighet att fundera på om man verkligen vill skilja sig. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Om tingsrätten misstänker att någon av parterna har blivit tvingad att gifta sig kan skilsmässa ges direkt, utan betänketid.

Som gifta har man gemensam vårdnad om sina barn. Denna vårdnad innebär att man har det juridiska ansvaret för barnet och skyldighet och rättighet att ta hand om det. Enligt lag ska barnet ha vårdnad tills de blir 18 år. Att man har gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har delat ansvar och måste bestämma saker som handlar om barnet ihop. Som vårdnadshavare har man också rätt att få ta del av information kring barnet från till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller polis. Har man ensam vårdnad om barnet innebär det att bara en av föräldrarna har ansvaret för barnet och bestämmer över det.

När föräldrarna arbetar kan barnen vistas inom den pedagogiska verksamhet som kallas barnomsorg. Barnomsorg finns både i kommunal och privat regi och är till för barn från och med att de fyllt ett år. Till en början går barnen på det som kallas förskola. Här har barn rätt att vara fram till dess att de börjar skolan, vilket är det år barnen fyller sex år och börjar i förskoleklass. I förskoleklassen förbereds barnen inför att de ska börja första klass. Barnen går sedan årskurs ett till nio i grundskolan. Från förskoleklass och till och med årskurs nio har barn skolplikt. Det betyder att alla barn måste gå i skolan. Efter årskurs nio har barnen möjlighet att studera vid gymnasiet under tre år, det är dock frivilligt att läsa på gymnasieskolan. Under tiden barnet går i grundskolan och inte är äldre än 12 år har de rätt till fritids. Här kan barnet vara innan och efter skolan medan föräldrarna arbetar eller studerar.

Föräldrar som arbetar kan vara lediga för att ta hand om sitt barn, detta med hjälp av föräldraförsäkringen. En del i föräldraförsäkringen är föräldrapenning. Detta är en ekonomisk hjälp som föräldrar får från Försäkringskassan när de är hemma med barnet. Föräldrapenning ges till båda föräldrarna och består av ett visst antal dagar. Även när barnet är sjukt och måste vara hemma från förskola eller skola kan föräldern få föräldrapenning. Detta kallas då tillfällig föräldrapenning eller vård av barn, VAB.

Familjer med barn får barnbidrag vilket betalas ut till dess att barnet fyller 16 år. Har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet delar man på barnbidraget. Familjer med flera barn får även ett flerbarnstillägg. Man betalar inte skatt på barnbidraget eller flerbarnstillägget. På Försäkringskassans hemsida kan man läsa mer. För barn som är över 16 år och som studerar på gymnasiet ges ett studiebidrag. Detta betalas ut varje månad från september till juni. En hög ogiltig frånvaro för barnet i skolan kan påverka rätten till studiebidrag. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som har hand om studiebidraget.

Utöver ovanstående stöd kan man som barnfamilj också ha rätt till bostadsbidrag. Om man kan få bostadsbidrag, och hur mycket pengar man kan få, beror på hur många personer man är i familjen. Det beror också på hur hög hyra man har och hur mycket pengar man tjänar. Bostadsbidraget betalas även det ut av Försäkringskassan.