Att bo i Sverige

I Sverige finns flera olika boendeformer. Man kan bo i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus. I många mindre kommuner är det lätt att hitta boende medan det i storstadsregionerna kan vara svårare. För att söka en hyreslägenhet är det lättast att gå via kommunens bostadsförmedling. Denna hittas via kommunens hemsida. Om man har betalningsanmärkningar är det mycket svårare att få en lägenhet.

En hyresrätt kan man hyra ut till en annan person, om hyresvärden har godkänt detta, och det kallas då att man hyr ut i andra hand. Om man inte har fått godkänt att hyra ut sin lägenhet i andra hand men ändå gör detta, kan det leda till straff. För den som hyr kan det i sin tur leda till att man tvingas flytta. Om det uppstår problem mellan en hyresvärd och en hyresgäst kan man ta hjälp av hyresnämnden. De kan fatta beslut i frågor där hyresvärd och hyresgäst inte är överens. Viktigt att tänka på när det gäller alla boendeformer, är att man har en hemförsäkring. Denna försäkring verkar som ett skydd för person och egendom.

Oavsett boendeform är det viktigt att man hanterar sitt avfall på rätt sätt. Till exempel ska farligt avfall, plast och överblivna läkemedel hanteras på olika sätt. Information om rutiner för detta, och vart man hittar återvinningsstationer, finns på kommunens hemsida.

På kommunens hemsida kan man också hitta information om dess övriga service och ansvarsområden. Dessa är uppdelade i förvaltningar, till exempel barn- och utbildningsförvaltningen eller socialförvaltningen. De olika förvaltningarna ansvar för olika områden såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg eller socialtjänst. Om man har ekonomiska problem kan man få hjälp av kommunens socialtjänst genom det som kallas försörjningsstöd. För att erhålla försörjningsstöd måste man delta i de aktiviteter som socialtjänsten ordnar. Man måste aktivt också söka arbete. Kommunen kan också erbjuda stöd när det gäller ekonomiska frågor via sin konsumentvägledare.

Om man inte betalar sina räkningar i tid, trots påminnelser, så skickas räkningen till ett inkassoföretag. Man får då en betalningsanmärkning. Om man då fortfarande inte betalar hamnar ärendet till sist hos Kronofogdemyndigheten.