Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Arbetsmarknaden i Sverige delas in i privat och offentlig sektor. I den privata sektorn finns vinstdrivande företag med privata ägare, som till exempel butiker. Den offentliga sektorn ägs av staten, kommuner och landsting, som till exempel sjukvård. Cirka 70 procent av alla anställda jobbar i den privata sektorn. Arbetsrätten kallas de lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Två viktiga lagar när det gäller detta är lagen om medbestämmande, MBL, och lagen om anställningsskydd, LAS. MBL säger att arbetsgivare måste informera arbetstagarna om viktiga saker som gäller arbetsplatsen och att arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen innan man beslutar om förändringar. LAS är till för att skydda anställda vid uppsägningar. I lagen står att personer inte kan sägas upp från sitt arbete utan saklig grund. Utöver vad som styrs av dessa två lagar har man rättigheter som arbetstagare som bland annat styr rätten till semesterledighet, arbetstider och om man blir sjuk då man arbetar. Som arbetstagare har man också skyldigheter. En av dessa är att betala skatt på den inkomst man får via sitt arbete. Om man inte betalar skatt på det arbete man utför kallas detta ”att jobba svart”, vilket bryter mot lagen och kan medföra fängelsestraff.

Arbetsmarknaden är uppdelad i två sidor: arbetsgivare och fackförbund. Fackförbunden är en organisation som bland annat förhandlar om de anställdas löner och hjälper till då en arbetsgivare upplever problem på sin arbetsplats. Det är frivilligt att vara medlem i ett fackförbund. Det är även frivilligt att vara med i det som kallas arbetslöshetskassa, a-kassa. Genom sitt medlemskap i a-kassan har man möjlighet att få ekonomisk ersättning vid arbetslöshet. Man kan dock endast få a-kassa under en begränsad tid och det ställs krav på att man aktivt söker nytt jobb under tiden. Det finns olika sätt på vilket människor hittar ett nytt arbete. Många tjänster annonseras via Arbetsförmedlingens. Detta är en statlig myndighet som finns i hela landet. På Arbetsförmedlingens hemsida finns lediga jobb utlagda och man kan också läsa mer om den service och de program Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Det är viktigt att man har ett färdigt CV och personligt brev då man söker jobb. Man kan också hitta nytt jobb via privata aktörer eller egna kontakter. När man får ett nytt jobb kan man vara anställd i olika form, man kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställningen innebär att anställningen inte har något slutdatum medan den tidsbegränsade anställningen gäller under en begränsad tid. Exempel på en tidsbegränsad anställning kan vara timanställning eller vikariat. Man kan också välja att starta ett eget företag. För att få reda på mer om detta hänvisas till ALMI företagspartner som ägs av staten, alternativt till Arbetsförmedlingen.

För den som inte arbetar finns det också möjlighet att studera. Som ny i Sverige är det vanligt att man läser en grundutbildning i det svenska språket, så kallad SFI. Efter SFI kan man studera vidare på olika nivåer. Via den kommunala vuxenutbildningen, komvux, kan man läsa kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Man kan också läsa yrkesutbildningar och till exempel utbilda sig till undersköterska. Har man med sig en utbildning från sitt hemland kan man validera denna. Det innebär att man får sin tidigare utbildning bedömd. Denna bedömning kan leda till att man kan söka till högskola och universitet med sina utländska betyg, efter att ha kompletterat med kurser i svenska språket. Valideringen kan också göra så att man kan hoppa över delar i en utbildning i Sverige.

Om man är osäker på vad man ska studera kan man kontakta studie- och yrkesvägledaren som finns inom vuxenutbildningen i kommunen. Att studera via komvux eller på högskola och universitet är kostnadsfritt och man kan under tiden man studerar försörja sig via så kallat studiemedel. För mer information om studiemedel hänvisas till Centrala studiestödsnämndens, CSN, hemsida.