Att komma till Sverige

I Sverige är det arbetsmarknadsdepartementet som har ansvar för integrationspolitiken och målet med en god integration är att alla ska vara en del av samhällets gemenskap oavsett var de är födda eller vilken etnisk bakgrund de har. Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. För den som har uppehållstillstånd finns det särskilda rättigheter. Man har till exempel rätt att delta i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen.

Ett sådant deltagande ger också rätt till etableringsersättning. För att läsa mer om aktiviteter, krav och skyldigheter i etableringsprogrammet hänvisas man till Arbetsförmedlingens hemsida.

De flesta får uppehållstillstånd för att de har familj i Sverige. Övriga får uppehållstillstånd utifrån asyl. Efter att ha fått permanent uppehållstillstånd måste man ansöka om att bli svensk medborgare, detta gör man via Migrationsverket. Vilka krav som ställs gällande svenskt medborgarskap, hittar man på Migrationsverkets hemsida. Efter att man har fått uppehållstillstånd ansöker man om att bli folkbokförd. Detta innebär att man blir registrerad hos Skatteverket. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer. Om man vill ha ett papper som visar att man är folkbokförd här, kan man beställa ett personbevis. Detta görs via Skatteverkets hemsida.

Sverige är ett sekulariserat land, det vill säga ett land som inte är speciellt religiöst. Ändå är det många av landets traditioner och högtider som kommer från religionen. Exempel på detta är påsk och jul. Midsommar är en annan stor högtid som firas, men som inte har sitt ursprung i religionen.