Att vårda sin hälsa i Sverige

Det är kommunerna och regionerna som ansvarar för vården. När man blir sjuk ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral. Man har själv rätt att välja vilken vårdcentral man vill tillhöra. Det finns både privata och offentliga alternativ. Om man inte själv väljer en vårdcentral blir man inskriven på den som ligger närmast hemmet. Man kan när som helst byta vårdcentral. Vårdcentralen är en del av det som kallas primärvården. Här ingår också mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, psykoterapeuter och ungdomsmottagningar. På kvällar och helger är vårdcentralen stängd, om man behöver vård snabbt ska man då gå till en jourcentral eller en akutmottagning. Oavsett tid på dygnet ska man alltid vända sig direkt till en akutmottagning om man får en livsfarlig skada eller en akut sjukdom. En akutmottagning är öppen alla timmar på dygnet. Om man inte på egen hand kan ta sig till akutmottagningen ska man ringa ambulans, detta gör man på nummer 112.

Förutom akutmottagningen finns det flera andra mottagningar på sjukhusen. Några av dem är så kallade specialistmottagningar där personalen är specialiserade på vissa sjukdomar, till exempel mag- och tarmsjukdomar eller ögonsjukdomar. Ofta är det läkaren på vårdcentralen som skickar en remiss till specialistmottagningen. Ibland får man vänta länge med att få vård och för att undvika detta finns något som kallas vårdgarantin. Vårdgarantin finns i hälso- och sjukvårdslagen och innebär att man har rätt att få vård inom en bestämd tid.

Tandvård

I Sverige finns både offentlig och privat tandvård. Den offentliga tandvården – Folktandvården – sköts av en region, det finns många privata tandläkare i Sverige.

I Sverige får barn och unga gratis tandvård minst till det år du fyller 23, i Västra Götaland är tandvården fri till 31 december det år du fyller 24 år. Detta gäller både hos privata och offentliga tandläkare.

Högkostnadsskydd betyder att du bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar resten. Be om hjälp när du besöker din tandläkare.

Frisktandvård handlar om att du kan få tandvård till fast pris genom att betala en bestämd summa varje månad.