درباره گرایش اجتماعی

گوش دادن

راهنمایی به سمت جامعه سوئد یعنی چه؟

راهنمایی به سمت جامعه یک سری کلاسهای رایگان است که برای تازه واردها پایه و اساس جامعه سوئدی را توضیح میدهد. از طریق شرکت شما میتوانید دانش، حق و حقوق قانونی، وظایف، درباره ی دموکراسی و چطور جامعه ی سوئد سازمان دهی شده است. هدف راهنمایی به سمت جامعه ی سوئد و آسان تر کردن راه برای شما است که به جامعه سوئد وارد شوید. شما میتوانید این کلاسهای را به زبان مادری یا به زبانهای دیگر بخوانید، در این کلاسهای راهنمایی به سمت جامعه به شما اجازه ی حرف و تفکر می دهد. وقتی دوره به اتمام رسید شما یک گواهی دریافت خو اهید کرد.

چه کسی میتواند به این کلاسها برود؟

راهنمایی به سمت جامعه برای کسانی است که بین سن های ۱۸ تا ۶۴ سال میباشند، کسانیکه تازه وارد سوئد شدند: کسانیکه برنامه ی استقرار و یا کسانیکه از طریق خویشاوندی آمده اند.

راهنمایی به سمت جامعه برای کسانیکه تبعه یک کشور- EES (کشورهای عضو اقتصادی اروپا) همچنین سوئیس، مهاجران کاری یا دانشجویان مهمان/ محققان مهمان شامل نمیشود.

چه چیزهایی در این کلاسها است؟

در این کلاسها به حق و حقوق انسانی و ارزشهای پایه ای دموکراتیک، حق و حقوق فردی و وظایف، همچنین چگونه یک جامعه سازماندهی میگردد و عملکرد زندگی روزمره شامل میشود.

این هشت موضوعات شامل می شود:

  • آمدن به سوئد
  • زندگی در سوئد
  • تاثیرگذاردن زندگی و پیشرفت در سوئد
  • حق و حقوق وظایف افراد
  • تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد
  • تاثیرگذاری در سوئد
  • حفظ تندرستی در سوئد
  • پیر شدن در سوئد

 ثبت نام

اگر شما از یک برنامه ی استقرار از اداره ی کاریابی هستید میتوانید از طریق مسؤل برنامه خود در اداره کار در این کلاسها ثبت نام کنید. یا اگر از طریق خویشاندی آمده اید میتوانید از طریق فرم موجود در این صفحه زیر تیتر ” اینجا ثبت نام کنید” را کلیک کرده و ثبت نام کنید.

اینجا ثبت نام کنید