Om samhällsorientering

Lyssna

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorientering är en kostnadsfri kurs som ska ge dig som nyanländ en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Genom att delta får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället. Du kan läsa kursen på ditt modersmål eller på ett annat språk som du kan väl och samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion. När du är färdig med kursen får du ett intyg.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare. Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz, arbetskraftsinvandrare eller gäststuderande/gästforskare.

Vad handlar kursen om?

Kursen behandlar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter samt om hur samhället är organiserat och hur vardagslivet fungerar.

Detta ingår i följande åtta teman:

Anmälan

Om du har en etableringsplan via Arbetsförmedlingen så anmäler din handläggare dig till kursen. Om du är anhöriginvandrare så kan du anmäla dig via formuläret som du hittar på denna hemsida, under rubriken ”Anmäl dig här”.

Anmäl dig här